12.9.2019 - 31.12.2021

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Lääkityksen tarkistus on apteekin lisäpalvelu, joka edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta.
Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville.

Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille. 

Soita lisätietoja palvelusta 08 535 0300