Palvelut

Reseptin uusiminen

Sähköisen lääkemääräyksen uusimispyynnön voit esittää samalla, kun asioit farmaseuttimme kanssa. Uusimismaksu on 3,50 €/uusimiskerta. Kanta-asiakkaille sähköisen lääkemääräyksen uusinta on maksuton. Omakannassa voi myös pyytää reseptin uusimista. Palveluun pääsee Kanta-palvelujen verkkosivuilta sekä osoitteella omakanta.fi.

Lääkehoidon arviointi (LHA)

Lääkehoidon arviointi on lääkärin työn tueksi suunniteltu palvelu, jossa erityispätevyyden hankkinut farmaseutti arvioi perusteellisesti potilaan lääkehoidon kokonaisuuden. Arvioinnista tehdään kirjallinen ehdotus hoitovastuussa olevalle lääkärille, joka tekee päätökset lääkitykseen liittyvistä muutoksista.

Lääkehoidon arvioinnissa selvitetään mm. ovatko annostus ja ottoajankohdat oikeat, onko käytössä päällekkäisiä lääkkeitä, onko käyttöön unohtunut lyhytaikaiseksi tarkoitettuja lääkkeitä, onko mukana keskenään yhteensopimattomia tai iäkkäiden käyttöön sopimattomia valmisteita. Lisäksi arvioidaan haittoja aiheuttavia lääkityskuormia sekä muita mahdollisia haittavaikutuksia potilaan kokemien oireiden perusteella. Arviointi perustuu potilaan haastatteluun, lääkitystietoihin, laboratorioarvoihin ja potilaskertomuksen tietoihin.

Lääkehoidon arviointi tähtää turvalliseen, tarkoituksenmukaiseen ja taloudelliseen lääkkeiden käyttöön.

Lääkehoidon tarkistus

Suoritetaan aina reseptilääkkeen oston yhteydessä vertaamalla uutta lääkeostoa Rotuaarin apteekista aikaisemmin tehtyihin reseptilääkeostoihin. Varmistamme, että uusi lääke sopii käytettäväksi yhdessä niiden kanssa. Käytössämme on "Iäkkäiden lääkityksen tietokanta", joka varoittaa yleisimmistä iäkkäille ongelmia aiheuttavista lääkkeistä. Tämä lisää lääkityksen turvallisuutta.

Koneellinen annosjakelu

Toimitamme asiakkaan säännöllisessä käytössä olevat lääkkeet 2 viikoksi kerrallaan annospusseihin jaeltuna. Toiminta parantaa potilasturvallisuutta, sillä sen yhteydessä tehtävä interaktiotarkastus voi ehkäistä vakavia haittoja. Palvelu on maksullista.

Schengen-todistus

Osoittaa yksityishenkilön mukanaan kuljettamiensa huumaavien tai psykotrooppista ainetta sisältävien lääkkeiden tarpeellisuuden matkustaessaan Schengen-alueella. Schengen-sopimuksen piiriin kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Saksa, Belgia, Ranska, Alankomaat, Itävalta, Luxemburg, Espanja, Portugali, Italia, Kreikka, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekki, Slovakia, Unkari, Slovenia ja Malta.

Apteekki voi antaa todistuksen Suomessa vakituisesti asuvalle henkilölle. Todistusta hakiessaan henkilöllä on oltava mukanaan lääkepakkaus, lääkettä koskeva lääkemääräys ja matkustusasiakirja, tavallisesti passi tai henkilökortti. Passin numero merkitään todistukseen. Apteekki täyttää todistuksen ja allekirjoittaa sen. Todistus voidaan antaa lääkettä toimitettaessa tai jälkikäteen siitä apteekista, mistä lääke on toimitettu. Todistus on voimassa 30 vuorokautta matkan alkamispäivästä. Schengen-todistuksen laatimisesta perimme 10 €:n maksun.